Wettelijke bepalingen & privacybeleid

Wettelijke bepalingen

Bedrijfsnaam en adres

Europ’Aventure, SCRL
Gedelegeerd bestuurder: Jean-François Lambert

Place du Fays 11
6870 Saint-Hubert

Telefoon: +32(0)479 24 51 80

Bedrijfsnummer: BE 0427 613 414
Btw-identificatienummer : BE 0427 613 414
Bankrekening: BE28 3601 1301 6120

Verzekerd met MS Amlin

Koning Albert II-laan 37
B-1030 Brussel
Tel +32 (0)2 894 70 00
www.amlin.com

Website ontwikkeling

Deze website is gemaakt met behulp van de open-source WordPress oplossing.

Website ontwerp en hosting

Alexandre Van Vyve
+32-472-705746
[email protected]
https://xl.digital.be

Hosting van de site

o2-schakelaar
222-224 Boulevard Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand

Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website. Door het gebruik van de site erkent de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode dat de site online is.

3. Europ’Aventure behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Verwerking van persoonsgegevens en respect voor de privacy

1. De gebruiker van de website garandeert correcte en volledige persoonlijke gegevens te verstrekken bij de bestelling via de website of bij de registratie in het “Mijn Account” gedeelte.

2. Europ’Aventure garandeert de vertrouwelijkheid van alle gegevens die worden verstrekt wanneer de klant zich op de site registreert.

3. De persoonsgegevens die door Europ’Aventure worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende gevallen:

– Identificeer de persoon die een bestelling plaatst
– Vul een “Klanten” database in
– Stuur nieuwsbrieven naar klanten die ze willen ontvangen en geef dit aan door het te vermelden of door je te registreren op de site.

4. De klant heeft een recht van toegang, controle, correctie en eventuele verwijdering van zijn persoonlijke gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn. Elk verzoek in dit verband kan per e-mail of per post aan Europ’Aventure worden gericht.

Intellectueel Eigendom

1. Europ’Aventure is de exclusieve eigenaar van alle inhoud van de website, met uitzondering van handelsmerken, logo’s en inhoud uit andere bronnen waarvan het gebruik is toegestaan aan Europ’Aventure. De teksten, logo’s, tekeningen, foto’s en titels zijn beschermd door het auteursrecht en door intellectueel eigendom en voor de hele wereld.

2. Iedereen die deze informatie wenst te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden en te wijzigen, moet een verzoek om toestemming indienen en een positief antwoord van Europ’Aventure ontvangen. Zonder toestemming kan vervolging worden ingesteld.

Fotocredits: FTLB P.Willems, I.Jusseret, Johan.Barrot – Laetis – VisitArdenne, Pixabay, partners van Europ’Aventure

Verantwoordelijkheid

1. Europ’Aventure behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De inhoud van de site wordt regelmatig gewijzigd en kan fouten en hiaten bevatten.

2. Europ’Aventure is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid en integriteit van de diensten en andere inhoud van de website. Europ’Aventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte, materiële of fictieve schade die het gebruik van de diensten en de inhoud van de site voor een gebruiker van de site met zich meebrengt.

Online verkoop

Voor de producten die op deze site te koop zijn (boeken en kaarten) wordt verwezen naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden e-boutique. De reizen worden niet online verkocht. Om een reis te kopen, contacteer ons.