Cours d'eau avec des canards au milieu d'une forêt durant une randonnée Europ'aventure

Europ’Aventure is lid van de ATR vereniging “Agir pour un Tourisme Responsable” en heeft het Travelife label.

Wilt u weten hoe uw reizen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de planeet en lokale gemeenschappen? Europ’Aventure zet zich al jaren in voor duurzaam reizen, maar wat betekent dit eigenlijk?
In 2024 besloot Europ’Aventure haar engagement te formaliseren door de toekenning van het Travelife label. Dit internationale label wordt erkend als de internationale standaard voor reisbureaus. Europ’Aventure is eind 2023 ook lid geworden van de Franse vereniging ATR “Agir pour un Tourisme Responsable” (Handelen voor Verantwoord Toerisme) . Hoe beïnvloedt onze betrokkenheid bij de vereniging ATR onze duurzame ervaringstochten?

In dit artikel ontdek je hoe het kiezen van een wandelvakantie het verschil kan maken.

Wat is de ATR-vereniging?

De ATR Association is een initiatief dat tot doel heeft toerisme te promoten en te ontwikkelen met respect voor het milieu, cultuur en lokale economieën. ATR is gebaseerd op de overtuiging dat toerisme een bron van wederzijds voordeel moet zijn voor reizigers en gastgemeenschappen en zet zich in om de reisindustrie om te vormen tot een positieve kracht.

Geschiedenis van de organisatie

De ATR-organisatie, opgericht in 2004, heeft zich snel gevestigd als een belangrijke speler in het duurzaam reizen, die professionals samenbrengt die zich inzetten om reizen aan te bieden die zowel het milieu als het welzijn van lokale gemeenschappen respecteren en behouden. Het ATR-label, erkend als garantie voor deze fundamentele waarden, moedigt reizigers aan om op een meer verantwoorde en verrijkende manier te reizen, met als doel een positieve impact op de bezochte bestemmingen.

Als eerste netwerk gewijd aan duurzaam toerisme in Frankrijk, werd ATR opgericht door pioniers uit de reisindustrie, verenigd door een gemeenschappelijke visie: dat nauwe samenwerking cruciaal is voor het creëren van reiservaringen die onze planeet en haar mensen eer aandoen.

Het engagement van Europ’Aventure met ATR illustreert perfect onze wens om trekkingvakanties aan te bieden die niet alleen memorabel zijn, maar ook diep geworteld in mutual respect tussen reizigers en gastgemeenschappen, in harmonie met de principes van duurzame ontwikkeling.

De missies en doelstellingen van ATR

De primaire missie van het ATR-label is het bevorderen van toerisme dat rekening houdt met de ecologische en sociale impact van zijn activiteiten, terwijl het een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen en het behoud van biodiversiteit.

Het doel van de ATR is het ondersteunen en aanmoedigen van belanghebbenden in het toerisme om ecologisch verantwoorde praktijken toe te passen die het milieu respecteren en positief bijdragen aan lokale gemeenschappen. Door zich te richten op bewustmaking van reizigers en het promoten van bestemmingen die minder bekend zijn of bedreigd worden door massatoerisme, wil het ATR de ecologische en sociale impact van toerisme verminderen.

Verplichtingen

De 16 verplichtingen van de ATR-vereniging definiëren een rigoureus kader voor de bevordering van duurzaam toerisme door middel van een reeks acties en principes die zijn afgestemd op drie essentiële assen: transparantie, partnerschap en coherentie. Deze assen vormen de basis voor verantwoord reizen en garanderen een verrijkende ervaring voor zowel reizigers als bestemmingen.

 1. De transparantie, de inzet van de bedrijven voor duurzaam toerisme wordt duidelijk gecommuniceerd, zodat reizigers goed op de hoogte zijn van de duurzame praktijken en problemen met betrekking tot hun bestemming.
  Deze openheid is erop gericht om respectvol gedrag aan te moedigen, vooral in de meest kwetsbare gebieden, terwijl feedback van klanten wordt verzameld om de impact van verantwoord toerisme te meten en voortdurend te verbeteren.
 2.  Het partnerschap benadrukt het belang van een zorgvuldigeselectie van dienstverleners op basis van hun inzet voor ethische praktijken en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten waarin gedeelde verwachtingen en doelstellingen zijn vastgelegd.
  De uitwisseling van ervaringen en beste praktijken met dienstverleners verrijkt deze samenwerking en bevordert een positieve en duurzame impact op het milieu en de lokale gemeenschappen.
 3. Consistentie vormt de derde as en benadrukt het belang van het afstemmen van interne praktijken op de principes van duurzaam toerisme. Dit omvat de voortdurende educatie van het personeel over de initiatieven van het bedrijf op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheid, de implementatie van milieubeheerbeleid om de ecologische voetafdruk te verkleinen en betrokkenheid bij sociale acties en lokale ontwikkeling.
  Deze inspanningen moeten ervoor zorgen dat de impact van toerisme gunstig is voor zowel de bestemmingen die worden bezocht als voor de reizigers zelf.

Samen weerspiegelen deze verplichtingen de missie van ATR om de reisindustrie te transformeren door toerisme te promoten dat de planeet respecteert en haar inwoners waardeert.

Door deze principes aan te nemen, zet Europ’Aventure, lid van de vereniging ATR, zich in om reizen aan te bieden die niet alleen het leven van backpackers verrijken, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de bestemmingen die ze verkennen.

Prestaties

In de loop der jaren heeft de ATR veel projecten en initiatieven uitgevoerd die gericht waren op het bevorderen van een meer verantwoord toerisme. De organisatie heeft onder andere trainingen ontwikkeld voor toerismeprofessionals, bewustzijnstools gemaakt voor reizigers en deelgenomen aan campagnes ter bevordering van duurzaam toerisme.

Deze inspanningen hebben de beste praktijken onder de aandacht gebracht en positieve veranderingen binnen de sector geïnspireerd.

Nieuw visueel

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de vereniging en als onderdeel van het ATR 2030-project, hebben het Communicatiecomité en het ATR-team, op mandaat van de Raad van Bestuur, besloten om het ontwerp van het ATR-logo en het grafisch charter te herzien.

ATR behoudt dezelfde symboliek als het vorige logo: De hand en de aarde symboliseren reizen. Ze belichamen ook een professionele en persoonlijke toewijding aan het behoud van de planeet en haar bewoners.

De kleuren zijn geëvolueerd maar behouden hun symbolische waarde:

 • Het turquoise is een kleur die geassocieerd wordt met water en een afgeleide van groen dat staat voor natuur en solidariteit.
 • Het goud wordt gebruikt om ons niet alleen te herinneren aan aarde en zand, maar ook aan de dynamiek van de vereniging en het belang van broederschap en zusterschap in onze beroepen.
Nouveau logo des membres ATR Agir pour un Tourisme Responsable

Wat is Travelife?

Travelife is een wereldwijd initiatief dat zich richt op het bevorderen van duurzaamheid in de toeristische sector, waaronder reisbureaus, toeristische accommodaties en bestemmingen. Travelife is opgericht in 2007 en biedt een reeks oplossingen en hulpmiddelen om belanghebbenden in de toeristische sector te helpen duurzame praktijken toe te passen.

Voor reisbureaus biedt Travelife een specifiek certificeringsprogramma met de naam “Travelife voor touroperators“. Dit programma beoordeelt en certificeert bedrijven op basis van hun inzet voor duurzame bedrijfspraktijken.

De criteria hebben betrekking op een groot aantal gebieden, zoals afvalbeheer, energieverbruik, milieubescherming, respect voor de rechten van werknemers en lokale gemeenschappen, evenals promotie van duurzame producten en diensten.

Door het verkrijgen van de Travelife-certificering heeft Europ’Aventure kunnen aantonen dat het zich inzet voor verantwoord en duurzaam toerisme.

Vereiste criteria voor het Travelife label

Om het Travelife label te verkrijgen, moeten organisaties voldoen aan strenge criteria, met name op het gebied van milieubeheer, sociale rechtvaardigheid eneconomische steun aan lokale gemeenschappens.

Deze criteria zorgen ervoor dat de aangeboden vakanties een authentieke en respectvolle ervaring bieden, in lijn met de principes van duurzame ontwikkeling.

Label Travelife Partner

De impact van het label op uw reizen met Europ’Aventure

Vakantie ontwerpen

De toekenning van het Travelife-label door Europ’Aventure getuigt van onze inzet om vakanties aan te bieden die voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen. Dit vertaalt zich in bijzondere aandacht voor het ontwerp van reisroutes, waarbij de ontdekking van ongerepte natuurgebieden en respectvolle interactie met lokale culturen worden gestimuleerd.

Voordeel voor wandelaars

Kiezen voor een vakantie met het Travelife-label van Europ’Aventure betekent kiezen voor een ervaring die niet alleen garant staat voor avontuur en ontdekking, maar ook voor respect voor het milieu en de lokale bevolking. Het is een bewuste en ethische manier van reizen, waarbij elke stap bijdraagt aan het behoud van de wonderen die we ontdekken.

De Ardennen: een voorbeeld van een duurzame bestemming

In het hart van België ontpoppen de Ardennen zich als een emblematische bestemming voor duurzaam toerisme. Deze regio, bekend om zijn groene landschappen, dichte bossen en diepe valleien, belichaamt het engagement van Europ’Aventure om toerisme te promoten dat de natuurlijke omgeving en de lokale gemeenschappen respecteert en in stand houdt.

Europ’Aventure, een pionier in de organisatie van wandelvakanties, heeft de Ardennen altijd gepromoot als een ideale plek voor buitenactiviteiten, in lijn met de principes van duurzaam toerisme. De wandelingen die Europ’Aventure aanbiedt in deze regio zijn ontworpen om de impact op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd authentieke en verrijkende ontmoetingen tussen reizigers en de lokale bevolking te maximaliseren.

De aanpak van Europ’Aventure in de Ardennen is een perfecte illustratie van het feit dat duurzaam toerisme niet alleen gaat over het beschermen van het milieu. Het gaat ook over het bevorderen van een levendige lokale economie, het aanmoedigen van bezoekers om lokale producten te ontdekken, in milieuvriendelijke accommodaties te verblijven en deel te nemen aan activiteiten die de lokale economie ondersteunen.

De Ardennen bieden eenveelvoud aan wandelroutes, van makkelijke routes geschikt voor gezinnen tot meer veeleisende uitdagingen voor ervaren wandelaars. Elke route is een uitnodiging om de natuurlijke schoonheid van de regio, pittoreske dorpjes, oude kastelen en historische plaatsen te ontdekken, terwijl u een respectvol en verantwoord toerisme beoefent.

Op deze manier onderscheiden de Ardennen zich als een model duurzame bestemming, waar elke wandeling een stap is naar bewuster en respectvoller toerisme. Bij Europ’Aventure zijn we er trots op u te begeleiden door deze prachtige regio, door reiservaringen aan te bieden die de rijkdom van onze natuurlijke en culturele omgeving vieren en behouden.

Cours d'eau au milieu d'une forêt avec des canards pendant une randonnée Europ'aventure